Test

 

นายสุรชัย ตั้งภูมิจรัสวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) พนักงานบริหารการออกแบบ 8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน 2 ชั้น ณ บ้านตัวอย่าง ในบริเวณสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors 1386 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment
TOP

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา