Test

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

- e-Catalog VR 360

- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ เพื่อนำเสนอข้อมูลได้ตรงใจ

- คุมเอกสาร ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลของลูกค้า

- เก็บข้อมูลลูกค้าเะื่อบริหารความสัมพันธ์

- วิเคราะห์การขายและรายงานการขายรายบุคคล

 

Visitors 353 views
Rates

Average0.00Score

Comment

0 Comment

RELATED DEPARTMENT

  • Banner ส่วนท้าย 1
  • Banner ส่วนท้าย 2
  • Banner ส่วนท้าย 3
  • Banner ส่วนท้าย 4
  • Banner ส่วนท้าย 5
  • Banner ส่วนท้าย 6
  • Banner ส่วนท้าย 7
  • Banner ส่วนท้าย 8
  • ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
  • ป้ายโฆษณา